Beste leden, ouders, verzorgers, docenten en vrijwilligers.

Wat wij hadden gevreesd, maar niet hadden gehoopt, werd gisteravond door onze Minister-President
bevestigd. Nederland gaat tot en met dinsdag 19 januari 2021 op slot!
Een noodzakelijk kwaad, omdat veel mensen de voorgestelde maatregelen in de wind slaan.
Bij ons, bij Jubal, hielden wij ons streng aan de door de overheid en KNMO vastgestelde maatregelen. Daar zijn wij trots op en daar willen wij jullie – op de valreep van het oude jaar – ontzettend voor bedanken!
Helaas kunnen wij nu ook niet anders dan De Opmaat weer op slot te doen.
Tot en met dinsdag 19 januari 2021 zijn er geen individuele lessen en zullen deze weer online moeten
plaatsvinden. De docenten zullen dan contact opnemen met de leerlingen. Ook zijn er geen trainingen en
repetities in het clubgebouw.
We hadden het al even in De Triool aangekondigd, maar voor het eerst sinds jaren is er in januari ook geen winterbarbecue annex Nieuwjaarsreceptie.
Laten we hopen dat de maatregelen vanaf 20 januari weer worden versoepeld en dat we één en ander
weer rustig mogen opstarten. Dat is afhankelijk in hoeverre het coronavirus in Nederland is
teruggedrongen.
Uiteraard zal het oud papier in januari wel worden opgehaald volgens strikte regels en op de wijze zoals dat de afgelopen maanden is gebeurd. Ook hier zijn wij als bestuur trots op! Dank aan al die vrijwilligers en aan Sikko van der Graaf en René Otter voor de coördinatie en het in goede banen leiden met in achtneming van de gestelde maatregelen.
Beste mensen, als Dagelijks Bestuur van Jubal hebben wij bewondering voor de wijze waarop iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen zonder dat wij ook maar iemand hoeven te waarschuwen of er op te wijzen.
Ondanks alles wensen wij jullie nogmaals hele fijne feestdagen en een rustige en prettige jaarwisseling. Pas goed op jezelf!

Namens het bestuur,
René van den Berg
Algemeen voorzitter