Afgelopen dinsdag heeft de regering de regels om de Corona pandemie in te dammen verscherpt.
Wat zijn de consequenties voor ons :
Verenigingen moeten bij al hun culturele activiteiten (concerten, repetities etc.) de
aanwezigen een geldig coronatoegangsbewijs laten tonen. Dit is uitgezonderd voor jeugd tot 18 jaar. De
maatregel is gericht op alle activiteiten, het maakt daarbij niet uit in wat voor locatie
(besloten/openbaar) de activiteit wordt gehouden.
Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder die OpMaat binnen komt een geldig CTB (Corona
toegangsbewijs, de zo genoemde QR code) moet kunnen laten zien. Als vereniging zijn wij verplicht dit
te controleren vanaf zaterdag. De afdelingsbesturen zullen dit gaan uitvoeren.
Ook moet dit bij alle activiteiten die wij als muziekvereniging organiseren, al dan niet in samenspraak
met de locatiebeheerder waar iets georganiseerd gaat worden. Dit geldt in principe voor iedereen die bij
de activiteit aanwezig is van 18 jaar of ouder.
Daarnaast blijven natuurlijk de basisregels van kracht:
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen. Gebruik het desinfectiemiddel bij binnenkomst in OpMaat
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.