Met een grandioos defilé, waarvoor het dorp massaal uitliep, werd de Avond4daagse vrijdagavond 21 juni jl. afgesloten.

Voorafgaand door Marching- & Showband Jubal werden de meer dan duizend lopers door een juichende menigte ingehaald en overladen met veelal bloemen en lekkers.